Следващото обобщаване на резултатите ще бъде в понеделник.