Христо Карастоянов е сключил договор с директора на Народния театър Павел Васев и предоставя изключителното право на театъра ...