За да се осигурят оборотни средства по проекта за регионално депо, община Ямбол следва да представи искане за авансово финансиране от Министерство на финансите в размер на 12 млн. лв. Такова предложение е внесено в Общински съвет - Ямбол от кмета на общината Георги Славов.